گلوریا استخوانی 40*120

قالب: ساده
لعاب: مات ابریشمی
مناسب-برای: نما ساختمان
فهرست