120*40 نیکسا صدفی

قالب: رستیک, ساده
لعاب: ابریشمی
مناسب-برای: داخل ساختمان, نما ساختمان
القائمة